New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Structural Fire Engineering
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego : wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej