Nowości
Anestezjologia
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Położnictwo i ginekologia