New items
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy