New items
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Studenckie prace naukowe
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa