Nowości
Genetyka medyczna
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Interna Harrisona. tom I