Nowości
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6