Nowości
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Systemy zdrowotne : zrozumieć system