New items
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Termodynamika dla studentów Akademii Pożarniczej