Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,