New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Scientific Protocols for Fire Investigation
EKG w medycynie ratunkowej. 2
ABC ciężkich urazów
EKG to proste