New items
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów