New items
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych