Nowości
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Studenckie prace naukowe