New items
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego