New items
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego