New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Drzewa Polski i Europy
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka