New items
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Wiktymologia kryminalna
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa