New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Modelowanie organizacji dynamicznej
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski