Nowości
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Prawo urzędnicze
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania