New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Wytyczne SITP : instalacje sygnalizacji pożarowej : projektowanie : WP-02:2021
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego