New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Dwie dekady walki z terroryzmem
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego