Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
ABC oparzeń
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć