Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego