Nowości
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Psychiatria
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Interna Harrisona. tom III