New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii