Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Poradnik służby BHP
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego