Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Neurologia
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Simpson medycyna sądowa
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego