New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia