Nowości
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych