Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Scientific Protocols for Fire Investigation
Położnictwo i ginekologia
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych