New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Akademicki program mentoringowy w praktyce