Nowości
Katastrofy. 2,
Analiza strategiczna w dziedzinie bepieczeństwa państwa : wybrane metody
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi
Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989