New items
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś