New items
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo