Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Posłuszni do bólu
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami