New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Systemy fotowoltaiczne
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
zagrożenia
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021