New items
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych