Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Neurologia