New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej