New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Termodynamika dla studentów Akademii Pożarniczej
Podręcznik Survivalu
Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : Polish-Swiss adventure with science