Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Simpson medycyna sądowa
Położnictwo i ginekologia
Interna Harrisona. tom II