New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Epidemiologia : od teorii do praktyki
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych