New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Ochrona własności intelektualnej
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1