New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Studenckie prace naukowe
Nowoczesny trening funkcjonalny : trenuj efektywniej i zmniejsz ryzyko kontuzji. Filmy prezentujące 71 ćwiczeń na stronie www
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski