New items
Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniw PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Essential MATLAB for Engineers and Scientists