New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Studenckie prace naukowe