New items
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich