New items
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze