Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Simpson medycyna sądowa
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,