New items
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo
Hazardous Materials : Managing the Incident