New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Toksykologia. 2
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
System ochrony zdrowia w Polsce
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa